Sản Phẩm Mứt Vỏ Bưởi Sấy

Cung cấp sản phẩm Mứt vỏ bưởi sấy | Mứt vỏ bưởi | Mứt bưởi – thương hiệu NongLamFood.
Sản phẩm được phát triển bởi Khoa công nghệ thực phẩm – ĐH Nông Lâm TP.HCM
Liên hệ: 0947789119 (Lạng )
https://www.facebook.com/MutVoBuoiSayNonglamFood/

 

Mứt Vỏ Bưởi Sấy Nông Lâm Food (21)